Puhujaksi

Teen keynote-puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa säännöllisesti sekä paikan päällä että etänä. Puheenvuoroissa tyypillisesti halutaan avartaa ajattelua ja oivalluttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Toisinaan puheenvuoroihin sisällytetään myös konkreettisia kokemuksia hyväksi havaituista käytännöistä muualla.

Puhun mm. seuraavista teemoista:

  • Näin menestyt monipaikkaisessa työssä – nosta hybridityö seuraavalle tasolle
  • Mikä muuttuu etätyössä – näkökulmia työelämän murrokseen
  • Yhteisöllisyys ja yrityskulttuuri hybridityössä
  • Aktiivinen työkaveruus ja tuloksellinen yhteistyö
  • Käytännön vinkkejä etäjohtamiseen
  • Aikaansaaminen, olennaiseen keskittyminen ja palautuminen uuden ajan etätyössä

Tilaa minut puhujaksi