Puhujaksi

Teen keynote-puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa säännöllisesti sekä paikan päällä että etänä. Puheenvuoroissa tyypillisesti halutaan avartaa ajattelua ja oivalluttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Toisinaan puheenvuoroihin sisällytetään myös konkreettisia kokemuksia hyväksi havaituista käytännöistä muualla.

Puhun mm. seuraavista teemoista:

  • Monipaikkaisuus strategisena menestystekijänä
  • Yhteisöllisyys hybridityössä
  • Hyvän etäjohtamisen kulmakivet
  • Itsensä johtaminen ja oman työn hallinta etätyössä

Tilaa minut puhujaksi